Energiateollisuus

Uuteen järjestelmään valmistautuminen

Asiakasyrityksemme oli vaihtamassa useita, yksittäisiä työkaluja yhteen toiminannohjausjärjestelmään. Siihen siirtyminen edellytti datan yhtenäistämistä ja siivousta.

Laadimme asiakkaallemme mallin, jonka mukaan tieto pyrittiin yhtenäistämään eri järjestelmissä. Lisäksi toteutimme tähän tarkoitukseen räätälöityjä työkaluja, joiden avulla suuri tietomäärä oli helpommin hallittavissa ja löydettävissä.