Tietoliikenne

Kahdennetut tietoliikennealustat

Otamme tietoturvan sekä toimintavarmuuden vakavasti. Kahdennettu järjestelmä mahdollistaa luotettavan sähköisen ympäristön, joka herättää automaattisesti varajärjestelmän jos pääjärjestelmään tulee vika tai väliaikainen sähkökatkos.

Loimme asiakkaallemme järjestelmän, jonka avulla tämä pystyi takaamaan palvelulleen keskeytyksettömän toiminnan.

Selvitystyö

Teimme asiakkaan puolesta selvitystyötä tietoliikennejärjestelmän kehittämiseksi. Selvitystyömme tuloksena asiakas pystyi takaamaan luotettavan toiminnan palvelulleen useammalle yhtäaikaiselle käyttäjälle uuden teknologian pystyessä toimittamaan ääniviestejä pienemmällä datamäärällä.